op naar een nieuwe uitdaging.

Talentpool Services ondergaat jaarlijkse meerdere kwaliteitskeuringen met bijbehorende certificeringen om kwaliteit te waarborgen. Talentpool Services is zowel NEN4400-1 als VCU-gecertificeerd.

NEN 4400-1
Werkgevers, die personeel willen inhuren, doen er goed aan om te kiezen voor een NEN4400-1 gecertificeerd bureau. Ons bureau is gecertificeerd op basis van de NEN 4400-1 norm en staat ingeschreven in het Register Normering Arbeid. 

Met dit certificaat toont het bureau aan dat de (personeel)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffing en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid binnen Nederland te verrichten.

De Stichting Normering Arbeid (SNA) inspecteert hiervoor jaarlijks de specificaties voor de onderneming, administratie, personeeladministratie, loonadministratie en financiële administratie. Het doel van deze norm is om een inlener beter te beschermen tegen fraude en illegaliteit.

Download NEN 4400-1 certificaat

VCU

Veiligheid op de werkvloer is voor ons een prioriteit. Het doel van ons veiligheidsbeleid is onze werknemers gezond te houden en het aantal ongevallen naar een minimum te brengen.

Ons bureau is VCU gecertificeerd, wat een correct beleid aangaande veiligheid, gezondheid en milieu garandeert. Daarbij zorgt ons bureau dat medewerkers over de geldende regels en voorschriften aangaande veiligheid en mogelijke risico's op de werkvloer geïnformeerd zijn. 

Download VCU Certificaat

Met plezier werken wij samen met...

Interesse in onze Services? Find out!!

Neem contact op