op naar een nieuwe uitdaging.

Email disclaimer De Pooter Groep

De Pooter Groep B.V. is gevestigd in Axel en Middelburg. Meer informatie over De Pooter Groep B.V. en de aan haar verbonden rechtspersonen en vennootschappen, haar vestigingen, dienstverlening, KvK-registratie, algemene voorwaarden en privacy is te vinden op www.depooter.nl en www.talentpoolservices.eu

Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst tot opdracht. Op de overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van De Pooter Groep B.V. bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid. De algemene voorwaarden zijn in te zien op www.depooter.nl en www.talentpoolservices.eu & worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Dit e-mailbericht bevat informatie, uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. De Pooter Groep B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw computersysteem. De Pooter Groep wijst aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van virussen etc. van de hand.

Met plezier werken wij samen met...

Interesse in onze Services? Find out!!

Neem contact op